L. D. Landau - E. M. Lifsic - L. P. Pitajevszkij

Elméleti fizika V.

Statisztikus fizika 1.

A jelenlegi kiadáshoz a könyvet jelentősen kibővítettük és átdolgoztuk; ezt a munkát L. P. Pitajevszkijjel együtt végeztük.
Új szakaszok foglalkoznak a gázok mágneses tulajdonságaival, a degenerált plazma termodinamikájával, a folyadékkristályokkal, a másodrendű fázisátalakulások és kritikus jelenségek fluktuációs elméletével. Lényegesen kibővítettük a szilárd testekről és a kristályszimmetriákról szóló fejezeteket; többek között részletesebben ismertetjük a tércsoportok irreducibilis ábrázolásainak alkalmazásait a kristályos állapot
fizikájában. Átdolgoztuk és kibővítettük a fluktuáció-disszipáció tétellel foglalkozó szakaszokat.
Ugyanakkor ebből a könyvből kimaradt néhány szakasz, amelyek a kvantumfolyadékok elméletével és az ideálistól kissé eltérő elfajult gázok elméletével (amely az előzővel kapcsolatos) foglalkoztak. A kvantumfolyadékok fizikája, amelynek fejlődése jelentős mértékben támaszkodott P. L. Kapica úttörő kísérleti kutatásaira és magának L. D. Landaunak elméleti munkáira is, jelenleg olyan széles területet ölel fel, amelynek jelentősége messze túlnő eredeti tárgyának, a hélium folyékony izotópjainak a határain. A kvantumfolyadékok elméletének ismertetése ma már méltó helyet kell hogy elfoglaljon az elméleti fizika tanításában, és az előző kiadásokban ennek szentelt néhány szakasz jelenleg már nem elegendő.


Boschán Péter (szerk.) - Moldoványi Gyula (szerk.) ...: Elméleti fizika V. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek