Munkapiaci trendek - demográfiai és jóléti kihívások

A kötet a hazai demográfiai helyzet adottságaira támaszkodva elemzi a fiatalok és az idősebb generációk hosszabb távú munkapiaci helyzetét, jólléti kilátásait. A flexibilis munkaformák és az automatizáció terjedésével mind a vállalatvezetési attitűdök, mind a szabályozási keretek gyökeresen átalakulnak, a sikeres felzárkózás kulcsa a digitálisan is képzett munkaerő, a rugalmas munkahelyek és a nemzetközileg is versenyképes jövedelem. A téma sokrétűsége és az egyes kutatási területek közötti számos kapcsolódási pont azt igényli, hogy a kérdéskört több oldalról szemügyre vegyük.
Az első rész hazánk várható demográfiai körképét vázolja fel. Elemzi a magyar népesedési folyamatokban tetten érhető hosszabb távú problémákat a várható mortalitási és élettartampályák fényében, valamint ezek hatásait a nyugdíjrendszerre és annak jövőbeni fenntarthatóságára. A második rész a társadalom öregedéséből fakadó munkapiaci kihívásokat tárgyalja, elemzi az aktív idősödés perspektíváit és az idősek részvételi esélyeit az új típusú foglalkoztatásban, az innovációs potenciál emelésében. A harmadik rész a hazai munkapiac jelenét jellemző és jövőjét befolyásoló néhány speciális témát tárgyal. A 2020-as koronavírus-válság a globális termelési láncokat térbelileg és szerkezetileg is átrendezte. Alapvető kérdés, hogy a magyarországi gazdasági szereplők mennyire hatékonyan tudnak megfelelni ezeknek az új típusú kihívásoknak. A negyedik rész a munkapiac jólléti dimenzióit tekinti át, tárgyalja a munkával kapcsolatos, átalakuló percepciókat, a fiatal generációk munkapiaci elvárásait, valamint a rugalmas munkaformák terjedését. Az idősebb korcsoport esetében a turizmusban való új típusú részvételi lehetőségek, valamint az ebből fakadó jólléti hatások kerülnek bemutatásra.
A kötet szerzői a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközileg elismert oktatói, valamint tehetséges fiatal kutatók. Az egyes részekhez kapcsolódó kutatásokat a könyv részeinek sorrendjében Kovács Erzsébet, Berde Éva, Andor László és Takács Tibor, valamint Keresztély Tibor irányította.


Cserháti Ilona (szerk.): Munkapiaci trendek - demográfiai és jóléti kihívások című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek