L. D. Landau - E. M. Lifsic

Elméleti fizika III.

Kvantummechanika - Nemrelativisztikus elmélet

Az Elméleti fizika sorozat jelen kötetének tárgya a kvantummechanika. A téma hatalmas terjedelme miatt célszerűnek látszott az anyagot két részre osztani. A most megjelenő első rész a nemrelativisztikus elméletet tartalmazza, a relativisztikus elmélet a második rész tárgya lesz.
A relativisztikus elmélet kifejezést a legtágabb értelemben használjuk: ide tartozik minden olyan kvantumos jelenség, mely lényegesen függ a fénysebességtől. Ennek megfelelően a tárgyalás nemcsak a Dirac-elméletet és az azzal kapcsolatos problémákat öleli fel, hanem a sugárzás teljes kvantumelméletét is.
A kvantummechanika alapjainak ismertetésén kívül a könyvben sok alkalmazást is adunk - jóval többet, mint általában az kvantummechanikai könyvekben szokásos. Kihagytuk azonban azokat a kérdéseket, amelyeknek tárgyalása során a kísérleti adatok részletes analízisére lenne szükség; ez elkerülhetetlenül túlvezetne a könyv
keretein.


L. D. Landau - E. M. Lifsic: Elméleti fizika III. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek