L. D. Landau - E. M. Lifsic

Elméleti fizika II.

Klasszikus erőterek

Ezt a könyvet az elektromágneses és gravitációs terek elmélete tárgyalásának, tehát
az elektrodinamikának és az általános relativitáselméletnek szenteltük. Az elektromágneses tér teljes, logikusan összefüggő elméletéhez szorosan hozzá tartozik a speciális relativitáselmélet. Ezért az utóbbit vettük a tárgyalás alapjául. A törvények levezetésében variációs elvekből indulunk ki, így végig biztosíthatjuk a tárgyalás
legnagyobb általánosságát, egységét és lényegében egyszerűségét is.
Elméleti fizika sorozatunk általános tervének megfelelően ebben a kötetben egyáltalán nem érintjük a polározható kondenzált közeg elektrodinamikájának problémáit.
Itt a "mikroszkopikus" elektrodinamika - a vákuum és a ponttöltések elektrodinamikájának <:- kifejtésére szorítkozunk.
A könyv olvasásához az elektromágneses jelenségeknek az általános fizikai tankönyvek színvonalán való ismerete szükséges. Ugyancsak jól kell tudni a vektoranalízist. Nem tételezzük fel a tenzor analízis ismeretét, ezt a gravitációs terek elméletével párhuzamosan tárgyaljuk.


L. D. Landau - E. M. Lifsic: Elméleti fizika II. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek