Author's photos

Székelyi Mária

Székelyi Mária professor emeritus, az ELTE TTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszék oktatója. Kutatási területei: társadalmi rétegződés, társadalmi mobilitás, társadalmi igazságosság, siker és felemelkedés, iskolarendszer, romákkal szembeni attitűdök, interetnikus viszonyok, migráció

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek