Author's photos

Patakfalvi-Czirják Ágnes

Patakfalvi-Czirják Ágnes szociológus-antropológus, a BME GTK Kommunikáció és Szociológia Tanszékének adjunktusa. Fő kutatási területe a nacionalizmus és etnicitás kortárs kérdései Közép- és Kelet-Európában, valamint tágabban a kritikai kultúratudományok. Az elmúlt években posztdoktori kutatóként a Populáris zene és populizmus nemzetközi projektben vett részt (musicandpopulism.eu). A Székely zászló a politikától a hétköznapokig című monográfiája 2022-ben Polányi Károly-díjban részesült.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek