Author's photos

Kapitány Ágnes

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor kutatói és tudományos pályája szorosan összefonódik. Minden kutatásukat közösen végezték. Kapitány Gábor 1972-ben, Kapitány Ágnes 1977-ben végzett az ELTE BTK magyar nyelv-, és irodalom szakán. Kapitány Gábor 1973-ban a pszichológia szakot, Kapitány Ágnes az esztétika-szociológia specializációt is elvégezte. Később, 1984-ben együtt kandidáltak szociológiából, és 2004-ben egyszerre szerezték meg az MTA doktora címet is. Mindketten a Művelődéskutató Intézetében dolgoztak tudományos munkatársként majd főmunkatársként. 1992-től az MTA Szociológiai Kutatóintézetében, 2004-től tudományos tanácsadóként. Ezalatt több mint 20 kutatást folytattak. Több nemzetközi kutatásban is részt vettek (többek közt a nemzeti identitás változásairól és a kulturális mintázatok alakulásáról).  Kutatásaik közös eleme a szimbólumok és a szimbolizációs folyamatok illetve az értékek, értékrendszerek kutatása, több kutatásuk témája a vizualitás szimbolikája. Szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti szempontból is foglalkoznak a történelmi korszakok világképével. Több egyetemen is oktattak. Kezdetben a BME Építészmérnöki Karán, majd az ELTE Szociológiai, Pszichológiai és Kulturális Antropológiai tanszékein, illetve Pszichológiai Doktori Iskolájában. (2010-ben a Pécsi Egyetem Doktori Iskolájában is). Jelenleg mindketten oktatnak a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, Ágnes 2001-től egyetemi docensként, 2004-től egyetemi tanárként, Gábor egyetemi magántanárként. Tagok a Magyar Szociológiai Társaságban, alapító tagjai a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak (amelynek Gábor 10 éven át alelnöke volt), a Magyar Szemiotikai Társaságnak (ennek elnökségi tagjai is), valamint tagjai az MTA Szemiotikai Munkabizottságának, a Magyar Politikatudományi társaságnak. Különböző időpontokban mindketten részt vettek az OTKA zsűri munkájában is (Ágnes 2001 és 2004 között, Gábor 2010-től, jelenleg is).(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató)  

Kapitány Ágnes publikációs jegyzékeKapitány Gábor publikációs jegyzékeKapitány Ágnes szakmai életrajzaKapitány Gábor szakmai életrajza

Az interjú olvasásához kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.osaarchivum.org/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek