Author's photos

Danyiil Harmsz

Orosz író. A lexikonok (MNL, Vil.ir. lexikon) (még) nem írnak róla.Elhallgatott-elfelejtett író: csak 20–30 évvel halála után, a hatvanas-hetvenes években fedezték fel. Az orosz abszurd és groteszk kiemelkedő alkotója. Nevéhez fűződik a kései orosz avantgárd kiáltványának szellemében írott első abszurd dráma (Jelizaveta Bam).Anyja börtönben tanár, apja padlótörlő III. Sándor cár palotájában, 1883-ban több narodnyikkal együtt letartóztatják, Szahalinra küldik. Mintegy tíz évet töltött börtönben, száműzetésben és kényszermunkán.Gyerekkorának nagy részét Carszkoje Szelóban tölti, itt jár iskolába, 13 éves, amikor családjával Szaratov tartományba költöznek, s csak a 20-as évek közepén tér vissza az akkori Leningrádba. Dolgozik a Művészettörténeti Intézetben, folyóiratoknál (Csizs, Ezs), az Állami Kiadó Gyermek Szerkesztőségében. Több időleges csoportosulásnak is tagja, 1925-ben a Költők Szövetsége ülésein találjuk, majd az írószövetségnek is tagja lesz. (Felesége E. Ruszakova.)A 20-as évek végén működő OBERIU (Reális Művészet Egyesület) csoport meghatározó alakja. 1926-tól a Költők Szövetségének is tagja, irodalmi esteken vesz részt.Jegyzetfüzeteit élete végéig írta, mindig és mindenhol, minden körülmények: három házkutatás, két letartóztatás közepette is. (Első letartóztatása 1931. decemberében történt.) Néhány könyvecske persze elveszett, így az 1936-os, 1938-as és 1941-es esztendőkről egyáltalán nem maradt fenn ilyen dokumentáció. A megmaradt füzetek 1924-től 1940-ig fogják át életét. Nem csak személyes adatokat, neveket, telefonszámokat, címeket, de kis történeteket, vicceket, megjegyzéseket is olvashatunk ezekben: pillanatnyi hangulatokat, képeket, olykor jelentéktelen részleteket, veszekedések lejegyzését, a villamoson körülötte utazók lefestését stb. A külső körülményektől függetlenül bárhol nekiült írni: parkban, koncerten, irodalmi esten, vendégségben…Sokat megtudhatunk a szerzőről: melyek voltak kedvenc olvasmányai, szórakozása stb. Nagyon szeretett sakkozni, apja tanította meg. Versenyeken is részt vett, tanulmányozta a szakirodalmat, sakk-feladványokat készített. Az irodalom mellett érdekli a matematika, de az okkultizmus, kabbalisztika, számmágia is. A színháznál eleinte sokkal jobban foglalkoztatja a zene. Feljegyzései jelentős részét németül írja, sok hibával (az orosz részekben is).

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek