Author's photos

Fehér Márta

A filozófia tudomány doktora (D.Sc.), egyetemi tanár. 1965 óta dolgozik a BME Gazdagági és Társadalomtudományi Karának Filozófia és Tudománytörténet Tanszékén, 1989 és 1999 között a tanszék vezetője. Vendégtanárként működött az ELTE-n, az St. John’s University-n, a Rutgers University-n, valamint a dubrovniki Nemzetközi Továbbképző Központban (IUC), továbbá tutorként dolgozik a Láthatatlan Kollégiumban. A Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskola alapítója és vezetője. Korábban számos tudományos ösztöndíjas és doktorandusz kutatómunkáját irányította tudományos vezetőként.

A szakmai közélet tevékeny szervezője, résztvevője; tagja az MTA II. Osztályának, az MTA Filozófiai Bizottságának, az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának, valamint további öt magyar és hét nemzetközi tudományos és szakmai szervezetnek. A Polanyiana főszerkesztője, és tagja az International Studies in the Philosophy of Science szerkesztőbizottságának.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek