Pigler László - Duró Lajos - Kékes Szabó Mihály

Nevelés és értékkutatás

A pedagógiai gyakorlat pszichológiája

Pedagógiai témában hiánypótló mű egyetemi és főiskolai hallgatók részére, amely összefoglalja és közérthető módon ismerteti a nevelés, az érték és a kutatás retrületén szükséges fogalmakat és ismereteket. A könyv a középiskolájukat éppen befejező tanulók értékrendszerének pszichológiai vizsgálatát foglalja össze a munkaértékek, az interperszonális kapcsolatok, illetve a szociális intelligencia vonatkozásában. Az első fejezetben az eredmények tudományos szintű feldolgozására láthatunk példát az UNESCO Micro IDAMS (Univ. of Michigan, U.S.A) értékelő programjának segítségével. Tettük ezt azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kedvet csináljunk mindazoknak, akik valamilyen szinten kutatással foglalkoznak, illetve a közeljövőben mindez szándékukban áll. A második részben - néhány év elteltével - arra kerestük a választ, hogy a gazdasági- és társadalmi változások milyen mértékben befolyásolták a fiatalok értékrendjének, egymást kölcsönösen meghatározó alkotó elemeinek rendszerét. Vizsgáltuk, hogy van-e átrendeződés a szereppartnerhez való empátiás magatartásban, változtak-e a munkával, illetve az élettel való elégedettség területén a kilátásaik, fejlődött-e a képességstruktúrájuk, a kapcsolatteremtő és a kapcsolattartó készségek területén. Megítélésünk szerint a normálistól eltérő viselkedésnek belső okai vannak, az egyik számottevő a fiatalok értékrendszerének torzulása. Csak sokoldalú ismeretek birtokában felelhetünk meg a nevelés-oktatás területén jelentkező társadalmi elvárásoknak, hiszen fejleszteni csak azt lehet, amit korábban már alaposan megismertünk, nevezetesen a serdülők értékrendhierarchiáját. A könyv ajánlható egyetemi jegyzetként, kutatásokat végzőknek, illetve a témai iránt érdeklődőknek egyaránt.


Pigler László - Duró Lajos - Kékes Szabó Mihály: Nevelés és értékkutatás című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek