Gálfi László

Elektrodinamika

A Maxwell-egyenletek megszületése a klasszikus fizika történetének mámorító pillanata, mert a Maxwell-egyenletek addig eltérő jellegűnek tartott fizikai jelenségkörökre – az elektromos, a mágneses és az optikai
jelenségekre – adnak formailag egyszerű, átfogó és teljes leírást. Érthető tehát, hogy a fizikusok körében elterjedt az elektrodinamika tárgyalásának úgynevezett deduktív módszere – amelyet egyébként Heinrich Hertz
alkalmazott először –, s így tesz e könyv szerzője is. E módszer lényege, hogy a Maxwell-egyenleteket adottnak tekinti, s az elektromágneses jelenségek egy-egy részterületéhez a Maxwell-egyenletek speciális megoldásaként jut el. Így pontosan érzékelhető az egyenletek univerzalitása és nagyszerűsége.

Matematikai szemszögből a Maxwell-egyenletek csatolt parciális differenciálegyenlet-rendszert alkotnak, melynek megoldása nem egyszerű. Így a deduktív módszer, ahogyan e könyv is, elsősorban az elektromágneses jelenségek kísérleti fizikai megalapozása után és a megfelelő matematikai ismeretek birtokában lévő olvasóknak ajánlható.

 


Gálfi László: Elektrodinamika című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek