Hraskó Péter

A könyvtár foglya

Válogatott írások című tanulmánykötet-sorozatunk célja egyfajta hídverés a két kultúra, a humán és a reál kultúra között. A szerzők elsősorban természettudósok, akik tudományos munkásságunk során megérlelt gondolataikat adják közre. Jelen esetben egy kiváló fizikus írásait tartja kezében az olvasó. Ha iskolázott a természettudományokban, nagy élvezettel olvashatja az irodalmiasított fogalomalkotásokat; ha műveltsége más irányú, bepillantást nyerhet az emberi szellem kalandozásainak természettudománynak nevezett vállalkozásába. "Amikor valaminek komolyan meg kell állapítanunk az érvényességét, a tudományos gondolkodás módszerét kell igénybe vennünk, hiszen ez a módszer a hétköznapi gondolkodásnak éppen az a "párlata", amely az érvényes következtetések levonásában hatékonynak bizonyult. Létérdekünk, hogy a tudományt, az érvényes gondolkodási formák eme letéteményesét megőrizzük és fenntartsuk, mert nélküle - éppen úgy, mint például a jog nélkül - nem képzelhető el működőképes civilizált társadalom."


Hraskó Péter: A könyvtár foglya című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek