Besenyei Ádám - Komornik Vilmos - Simon László

Parciális differenciálegyenletek

A jegyzet betekintést kíván nyújtani a másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek elméletébe. Az első részben röviden összefoglaljuk a későbbi fejezetek megértéséhez szükséges előismereteket. A második részben fizikai példákat mutatunk parciális differenciálegyenletek előfordulására, majd részletesen tanulmányozzuk a hővezetési és a Laplace-egyenletet klasszikus elméletét. Ezt követően a disztribúcióelmélettel foglalkozunk, és alkalmazzuk Cauchy-feladatok megoldására. Az utolsó részben bevezetjük a Szoboljev-féle függvénytereket és értelmezzük elliptikus, illetve időfüggő feladatok gyenge megoldásainak fogalmát. Minden fejezet végén önálló gondolkodásra kitűzött feladatok találhatók, amelyek egy részéhez megoldást is adunk a jegyzet végén.


Besenyei Ádám - Komornik Vilmos - Simon László: Parciális differenciálegyenletek című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek