Schneller István

Modern szakrális épületek

A könyv példák sorával mutatja be a szakrális építészet mai szellemi helyzetét. Az első világháborútól napjainkig ível az az összefüggő korszak, amelyben az építészetben és különleges hangsúllyal a szakrális építészetben megtörtént az elszakadás a történeti korok hagyományozott eszköz- és stíluskészletétől, s egy meghatározóan új formanyelv jött létre. Ez a modernitáshoz kapcsolódóformanyelv jó néhány esetben jobban összeköt olyan alkotásokat, amelyek a 20. század első felében és a közelmúltban jöttek létre, mint olyanokat, amelyek egy egymáshoz közelebb eső időszakban születtek.

Schneller István építész-urbanista, aki a közelmúltban teológus végzettséget szerzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Építészeti írásai korábban Az építészeti tér minőségi dimenziói címmel láttak napvilágot. Kiadónknál 2017-ben jelent meg fordításában és előszavával Eckhart mester válogatott prédikációit tartalmazó kötete. Az építészeti tér és a szakralitás, illetve a teológia és a modernitás viszonya régóta foglalkoztatja. E kötet képanyagát a szerző különböző európai helyszíneken készített felvételeiből válogattuk.


Schneller István: Modern szakrális épületek című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek