Jean-Pierre Changeux

Agyunk által világosan

A neuronális ember, avagy az agykutatás keresztmetszete Fordította: Gervain Judit

A neurobiológiai ismeretek olyan robbanásszerű hirtelenséggel gyarapodtak az elmúlt évtizedekben, amely akár a fizika század eleji fejlődéséhez is mérhető. A szinapszis és funkcióinak felfedezése olyan hatékony és széleskörű következményekkel járt, mint az atomi működés feltárása. „Egy új világ tárult fel, s elérkezettnek látszik az idő, hogy e felhalmozódott tudást a szakemberek szűk csoportjánál szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tegyük, s ha lehet, megosszuk velük a lelkesedést, amely e terület kutatóit fűti” – írja a francia neurobiológus szerző. Koncepciójának lényege a darwini szelekciós felfogás „belsővé tétele”, a szomatikus darwinista felfogás kibontakoztatása az idegrendszer modellálására.

A francia neurobiológus munkája zászlóbontás a kognitív tudomány egészét tekintve. Elsőként fogalmaz meg olyan elképzelést, amely az ideghálózatok korai alakulására és az instrukcióssal szembeállított szelekciós tanulás fogalmára épít. Klasszikus munka, amelyet egyszerre fognak használni számos területen mind a diákok, mind a kutatói világ.


Jean-Pierre Changeux: Agyunk által világosan című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: .

Ajánlott könyvek